Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Shopping on RapidShare-Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσα στην Rapidshare!Το Πρωτότυπο:

In the 21st century, everything must work as fast and simple as possible, including shopping. Today, we are opening a shop for digital goods that is directly integrated into the RapidShare system. No need for an additional registration, software installation or any other extra effort - and to pay, you simply use your Rapids. Check it out! 

Do you create digital content yourself and would like to offer it to other RapidShare customers?No problem, this will soon be possible!


Μετάφραση από το Google:

Τον 21ο αιώνα, τα πάντα πρέπει να λειτουργεί όσο πιο γρήγορα και πιο απλή γίνεται,συμπεριλαμβανομένων των αγορών. Σήμερα, ανοίγουμε ένα κατάστημα για τα ψηφιακά αγαθά που είναι άμεσα ενσωματωθεί στο σύστημα RapidShare. Δεν υπάρχει ανάγκη γιαμια πρόσθετη καταχώριση, την εγκατάσταση λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη προσπάθεια - και να καταβάλει, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε Rapids σας. Check it out!

Έχετε δημιουργήσει ψηφιακό περιεχόμενο εαυτό σας και θα ήθελα να το προσφέρουν σε άλλους πελάτες RapidShare?
Δεν υπάρχει πρόβλημα, αυτό θα είναι σύντομα δυνατό!

Με λίγα λόγια (Ελεύθερη Μετάφραση από EpicNews):

Όπως λέει και το Rapidshare καθώς είμαστε στον 21ο αιώνα, όλα τα πράγματα πρέπει να κυκλοφορούν εύκολα όσο φυσικά είναι δυνατόν, συμπεριλαμβανομένων βεβαία και την αγορά. Σήμερα ανοίγουνε ένα κατάστημα με ψηφιακά πράγματα οπού άμεσα ενσωματωμένο με την Rapidshare. Όπου δεν χρειάζεται επιπλέον εγράφη ή πρόγραμμα για να εγκαταστήσεις ή τίποτα άλλη προσθετή λειτουργείται ουτε παραπανω πληρωμη απλα χρησιμοποιώντας τα Rapids σου.

Έχετε στο σπίτι σας ένα ηλεκτρονικό αντικείμενο οπού θέλετε να το πουλήσετε σε άλλους χρηστές του Rapidshare; Κανένα πρόβλημα, σε λίγο καιρό θα είναι δυνατό να το κάνετε και αυτό.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
back to top